Новости

статті | ГОСТ 12.4.011-89 | ТОВ Торговий Дім "Ліга Спецодягу"

 1. Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація
 2. Міждержавний стандарт
 3. додаток

Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

Поширюється на засоби, що застосовуються для запобігання або зменшення впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, і встановлює класифікацію і загальні вимоги до засобів захисту працюючих.

Міждержавний стандарт

Інформаційні дані

1. Внесений Державним комітетом СРСР по стандартах, Всесоюзна центральна рада професійних спілок

2. Постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 27.10.89 № 3222 стандарт Ради Економічної Взаємодопомоги СТ РЕВ 1086-88 "Охорона праці. Засоби захисту працюючих. Класифікація і загальні вимоги" введений в дію безпосередньо в якості державного стандарту СРСР з 01.07.90

3. Натомість ГОСТ 12.4.011-87

4. Довідкові нормативно-технічні документи

Позначення НТД, на який дано посилання Номер пункту ГОСТ 12.4.013-85 1.2 ГОСТ 12.4.023-84 1.2 ГОСТ 12.4.034-85 1.2 ГОСТ 12.4.064-84 1.2 ГОСТ 12.4.068-79 1.2 ГОСТ 12.4.103-83 1.2 ГОСТ 12.4.115-82 2.8

5. Обмеження терміну дії зняте по протоколу № 4-93 Міждержавної Ради із стандартизації, метрології та сертифікації (ІУС 4-94)

6. Перевидання. Август 2001 р

Цей стандарт поширюється на засоби, що застосовуються для запобігання або зменшення впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, і встановлює класифікацію і загальні вимоги до засобів захисту працюючих.

1. Класифікація

1.1. Засоби захисту працюючих в залежності від характеру їх застосування підрозділяють на дві категорії:

 • засоби колективного захисту;
 • засоби індивідуального захисту.

Перелік основних видів засобів захисту, що входять в класи, наведено в додатку.

1.1.1. Засоби колективного захисту в залежності від призначення підрозділяють на класи:

 • засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць (від підвищеного або зниженого барометричного тиску і його різкої зміни, підвищеної або низької вологості повітря, підвищеної або зниженої іонізації повітря, підвищеної або зниженої концентрації кисню в повітрі, підвищеної концентрації шкідливих аерозолів в повітрі);
 • засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць (зниженої яскравості, відсутності або недостатньої кількості природного світла, зниженої видимості, дискомфортною або сліпучої блескости, підвищеної пульсації світлового потоку, зниженого індексу передачі кольору);
 • засоби захисту від підвищеного рівня іонізуючого випромінювання здійснюватиме;
 • засоби захисту від підвищеного рівня інфрачервоних випромінювань;
 • засоби захисту від підвищеного або зниженого рівня ультрафіолетових випромінювань;
 • засоби захисту від підвищеного рівня електромагнітних випромінювань;
 • засоби захисту від підвищеної напруженості магнітних і електричних полів;
 • засоби захисту від підвищеного рівня лазерного випромінювання;
 • засоби захисту від підвищеного рівня шуму;
 • засоби захисту від підвищеного рівня вібрації (загальної та локальної);
 • засоби захисту від підвищеного рівня ультразвуку;
 • засоби захисту від підвищеного рівня інфразвукових коливань;
 • засоби захисту від ураження електричним струмом;
 • засоби захисту від підвищеного рівня статичної електрики;
 • засоби захисту від підвищених або знижених температур поверхонь обладнання, матеріалів, заготовок;
 • засоби захисту від підвищених або знижених температур повітря і температурних перепадів;
 • засоби захисту від впливу механічних факторів (рухомих машин і механізмів; рухомих частин виробничого обладнання та інструментів; переміщаються виробів, заготовок, матеріалів; порушення цілісності конструкцій; обрушуються гірських порід; сипучих матеріалів; падаючих з висоти предметів; гострих кромок і шорсткостей поверхонь заготовок, інструментів і обладнання; гострих кутів);
 • засоби захисту від впливу хімічних чинників;
 • засоби захисту від впливу біологічних факторів;
 • засоби захисту від падіння з висоти.

1.1.2. Засоби індивідуального захисту в залежності від призначення підрозділяють на класи:

 • костюми ізолюючі;
 • засоби захисту органів дихання;
 • одяг спеціальний захисний;
 • засоби захисту ніг;
 • засоби захисту рук;
 • засоби захисту голови;
 • засоби захисту особи;
 • засоби захисту очей;
 • засоби захисту органів слуху;
 • засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби;
 • засоби дерматологічні захисні;
 • засоби захисту комплексні.

1.2. Класифікація засобів індивідуального захисту в залежності від небезпечних і шкідливих виробничих факторів - по ГОСТ 12.4.064 *, ГОСТ 12.4.034 **, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.023, ГОСТ 12.4.013 *** і ГОСТ 12.4.068.

*

На території Російської Федерації діє ГОСТ Р 12.4.196-99.

**

На території Російської Федерації діє ГОСТ Р 12.4.195-99.

***

На території Російської Федерації діє ГОСТ Р 12.4.013-97.

2. Загальні вимоги

2.1. Засоби захисту працюючих повинні забезпечувати запобігання або зменшення дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.2. Засоби захисту не повинні бути джерелом небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.3. Засоби захисту повинні відповідати вимогам технічної естетики і ергономіки.

2.4. Вибір конкретного типу засоби захисту працюючих повинен здійснюватися з урахуванням вимог безпеки для даного процесу або виду робіт *.

*

Види засобів захисту в залежності від конкретного небезпечного і шкідливого фактора або від конструктивних особливостей поділяють на типи.

2.5. Засоби індивідуального захисту слід застосовувати в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту.

2.6. Засоби індивідуального захисту не повинні змінювати своїх властивостей при їх прання, хімчистки і знезараженні.

2.7. Засоби індивідуального захисту повинні проходити оцінку з захисним, фізіолого-гігієнічним та експлуатаційним показниками.

2.8. Вимоги до маркування засобів індивідуального захисту повинні відповідати ГОСТ 12.4.115 і стандартам на маркування на конкретні види засобів індивідуального захисту.

2.9. Засоби індивідуального захисту повинні мати інструкцію із зазначенням призначення й строку служби виробу, правил його експлуатації та зберігання.

2.10. Засоби колективного захисту працюючих конструктивно повинні бути з'єднані з виробничим обладнанням або його елементами керування таким чином, щоб, в разі необхідності, виникла примусова дія засобу захисту.

Допускається використовувати засоби колективного захисту як елементи керування для включення й виключення виробничого обладнання.

2.11. Засоби колективного захисту працюючих повинні бути розташовані на виробничому обладнанні або на робочому місці таким чином, щоб постійно забезпечувалась можливість контролю його роботи, а також безпечного відходу і ремонту.

додаток

довідкове

перелік

Основних видів срадство захисту працюючих

1. Засоби колективного захисту

1.1. До засобів нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць для апаратного забезпечення для:

 • підтримки нормованого розміру барометричного тиску;
 • вентиляції та очищення повітря;
 • кондиціонування повітря;
 • локалізації шкідливих чинників;
 • опалення;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дезодорації повітря.

1.2. До засобів нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць відносяться:

 • джерела світла;
 • освітлювальні прилади;
 • світлові прорізи;
 • світлозахисні пристрої;
 • світлофільтри.

1.3. До засобів захисту від підвищеного рівня іонізуючих випромінювань відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • попереджувальні пристрої;
 • герметизуючі пристрої;
 • захисні покриття;
 • пристрою уловлювання та очищення повітря і рідин;
 • засоби дезактивації;
 • пристрою автоматичного контролю;
 • пульта дистанційного управління;
 • засоби захисту при транспортуванні і тимчасовому зберіганні радіоактивних речовин;
 • знаки безпеки;
 • ємності радіоактивних відходів.

1.4. До засобів захисту від підвищеного рівня інфрачервоних випромінювань відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • герметизуючі;
 • теплоізолюючі;
 • вентиляційні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування;
 • знаки безпеки.

1.5. До засобів захисту від підвищеного або зниженого рівня ультрафіолетових випромінювань відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • для вентиляції повітря;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування;
 • знаки безпеки.

1.6. До засобів захисту від підвищеного рівня електромагнітних випромінювань відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • захисні покриття;
 • герметизуючі пристрої;
 • пристрої автоматичного контролю і сигналізації;
 • пульта дистанційного управління;
 • знаки безпеки.

1.7. До засобів захисту від підвищеної напруженості магнітних і електричних полів відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • захисні заземлення;
 • ізолюючі пристрої і покриття;
 • знаки безпеки.

1.8. До засобів захисту від підвищеного рівня лазерного випромінювання відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • запобіжні пристрої;
 • пристрої автоматичного контролю і сигналізації;
 • пульта дистанційного управління;
 • знаки безпеки.

1.9. До засобів захисту від підвищеного рівня шуму відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • звукоізолюючі, звукопоглинальні;
 • глушники шуму;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування.

1.10. До засобів захисту від підвищеного рівня вібрації відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • виброизолирующие, виброгасящие і вібропоглинаючі;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування.

1.11. До засобів захисту від підвищеного рівня ультразвуку для апаратного забезпечення:

 • огороджувальні;
 • звукоізолюючі, звукопоглинальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування.

1.12. До засобів захисту від підвищеного рівня інфразвукових коливань відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • знаки безпеки.

1.13. До засобів захисту від ураження електричним струмом відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • пристрої автоматичного контролю і сигналізації;
 • ізолюючі пристрої і покриття;
 • пристрою захисного заземлення та занулення;
 • пристрої автоматичного відключення;
 • пристрою вирівнювання потенціалів і зниження напруги;
 • пульта дистанційного управління;
 • запобіжні пристрої;
 • громовідводи і розрядники;
 • знаки безпеки.

1.14. До засобів захисту від підвищеного рівня статичної електрики відносяться:

 • заземлюючих пристроїв;
 • нейтралізатори;
 • зволожуючі пристрої;
 • антиелектростатичних речовини;
 • екранують пристрої.

1.15. До засобів захисту від знижених або підвищених температур поверхонь обладнання, матеріалів і заготовок для апаратного забезпечення:

 • огороджувальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • термоизолирующие;
 • дистанційного керування.

1.16. До засобів захисту від підвищених або знижених температур повітря і температурних перепадів апаратного забезпечення:

 • огороджувальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • термоизолирующие;
 • дистанційного керування;
 • для радіаційного обігріву та охолодження.

1.17. До засобів захисту від впливу механічних факторів відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • запобіжні;
 • дистанційного керування;
 • гальмівні;
 • знаки безпеки.

1.18. До засобів захисту від впливу хімічних чинників належать пристрої:

 • огороджувальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • герметизуючі;
 • для вентиляції та очищення повітря;
 • для видалення токсичних речовин;
 • дистанційного керування;
 • знаки безпеки.

1.19. До засобів захисту від впливу біологічних факторів відносяться:

 • обладнання та препарати для дезінфекції, дезінсекції, стерилізації, дератизації;
 • огороджувальні пристрої;
 • герметизуючі пристрої;
 • пристрою для вентиляції та очищення повітря;
 • знаки безпеки.

1.20. До засобів захисту від падіння з висоти належать:

 • огорожі;
 • захисні сітки;
 • знаки безпеки.

2. Засоби індивідуального захисту

2.1. Костюми ізолюючі:

 • пневмокостюми;
 • гідроізолюючі костюми;
 • скафандри.

2.2. Засоби захисту органів дихання:

 • протигази;
 • респіратори;
 • саморятівники;
 • пневмошоломи;
 • пневмомаскі;
 • пневмокурткі.

2.3. Одяг спеціальний захисний:

 • кожухи, пальто;
 • напівпальто, кожухи;
 • накидки;
 • плащі, Напівплащ;
 • халати;
 • костюми;
 • куртки, сорочки;
 • брюки, шорти;
 • комбінезони, напівкомбінезони;
 • жилети;
 • сукні, сарафани;
 • блузи, спідниці;
 • фартухи;
 • наплічники.

2.4. Засоби захисту ніг:

 • чоботи;
 • чоботи з подовженим халявою;
 • чоботи з укороченим халявою;
 • напівчоботи;
 • черевики;
 • напівчеревики;
 • туфлі;
 • бахіли;
 • калоші;
 • боти;
 • тапочки (сандалі);
 • унти, капці;
 • щитки, ботфорти, наколінники, онучі.

2.5. Засоби захисту рук:

 • рукавиці;
 • рукавички;
 • напіврукавичкок;
 • напальчники;
 • наладонники;
 • напульсники;
 • нарукавники, налокітники.

2.6. Засоби захисту голови:

 • каски захисні;
 • шоломи, підшоломник;
 • шапки, берети, капелюхи, ковпаки, косинки, накомарники.

2.7. Засоби захисту очей:

 • окуляри захисні.

2.8. Засоби захисту особи:

 • щитки захисні лицьові.

2.9. Засоби захисту органів слуху:

 • протишумні шоломи;
 • протишумні вкладиші;
 • протишумні навушники.

2.10. Засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби:

 • запобіжні пояси, троси;
 • ручні захвати, маніпулятори;
 • наколінники, налокітники, наплічники.

2.11. Засоби дерматологічні захисні:

 • захисні;
 • очисники шкіри;
 • репаративні кошти.

2.12. Засоби захисту комплексні.