Новости

За три квартали поточного року звітуємо

Опубликовано: 01.11.2016

видео За три квартали поточного року звітуємо

Кабінет Міністрів ухвалив Програму діяльності Уряду та базові цілі та принципи публічної політики

Платники податку на прибуток у 2016 році звітують за такими податковими (звітними) періодами, як квартал, півріччя, три квартали, рік. Проте це не стосується:

• новостворених платників податку, тобто тих, що зареєстровані протягом 2016 року. Такі платники сплачуватимуть податок на прибуток на підставі податкової декларації за 2016 рік за результатами діяльності протягом цього звітного періоду;

• виробників сільськогосподарської продукції (до них належать підприємства, дохід яких від продажу с/г продукції власного виробництва за 2015 рік перевищує 50% загальної суми доходу), смотрите на сайте http://vinnytsia.eu/ua/fullnews/222378. Для таких платників річний (звітний) податковий період бере початок з першого календарного денька поточного року, а закінчується останнім календарним деньком 2016 року. Втім, виробники с/г продукції можуть обрати інший звітний річний період — з 01. 07. 2016 по 30. 06. 2017;

• платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінрезультати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік, не перевищував 20 млн. грн.


Одне із основних завдань на наступний рік - стабілізація цінової ситуації

 

rss